Videoteatr Poza

Watogodzina

O spektaklu

 Videoteatr "Poza" wystawił w r. 2014 spektakl, oparty na opowiadaniu Wata z 1926 p.t. "Żyd Wieczny Tułacz".   Spektakl "Watogodzina" jest niejako jego dalszym ciągiem, kolażem różnych planów, aktorskiego, wokalno-muzycznego i kompozycji video (projekcji i transmisji na żywo) , bazującym na różnych gatunkowo tekstach Wata, wierszach, esejach i historii jego choroby (opisanej przez dr Witolda Dudzińskiego w "Wiadomościach lekarskich") oraz na trzech fragmentach książki Oli Watowej "Wszystko co najważniejsze".   W dziele i losie Wata jego miasto rodzinne objawia się jako istotny punkt odniesienia o wielokulturowym profilu i takim chcielibyśmy je widzieć również w przyszłości, którą Wat antycypował nie tylko jako polski futurysta ale również jako myśliciel, który b. wcześnie rozpoznał konflikty, rozdzierające Europę.  (z eseju Piotra Lachmanna, Ból i poezja)